MO SRZ Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah
Vážené dámy a páni - rybárky, rybári ako aj ďalší sympatizujúci srandisti!
Tak, už je to tu! Nezadržateľný informačný pokrok dorazil aj k našej konzervatívnej pospolitosti a pokúša sa nás prevalcovať. Ale my, zdravé zocelené jadro sme v strehu a nedovolíme, aby nám prerástol cez hlavu. Núti nás robiť kadejaké somariny (napr. túto stránku) namiesto oveľa plodnejšieho trávenia času s našimi milými rybičkami. Ale my na rybačkách a členských schôdzach sme už prežili všeličo, tak zvládneme aj tento nápor. Tak teda Petrov zdar.

Výbor MO SRZ Vranov nad Topľou
Oznamy

VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB

             na úseku Ondava 2:

Začiatok - Kamenná hrádza za Poľnohospodárskym družstvom za obcou Hencovce.

Koniec - Po prúde : Čistička odpadových vôd v obci Kladzany.

v termíne od 22.09.2023 do 24.09.2023

z dôvodu uskutočnenia preteku LRU-pr.

 

ONDAVSKÁ MUŠKA - 29. ročník
Prosím záujemcov, aby sa prihlásili mailom
do 25.10.2023
Termín a miesto konania zatiaľ neznáme
/vyzerá to na November/
Rozhodneme sa podľa záujmu

ZÁKAZ privlastňovania si úlovku Pstruha dúhového /platí do 20.10.2023/ na úseku Ondava 2:

Začiatok - Kamenná hrádza za Poľnohospodárskym družstvom za obcou Hencovce.

Koniec - Po prúde : Čistička odpadových vôd v obci Kladzany.


        VÝDAJ POVOLENÍ


Postup pri zaplatení členskej známky a kúpe povolenia.

Pripravte si do obálky potrebné dokumenty/členský preukaz, platný rybársky lístok ak ho vlastníte, ak nie - tak číslo OP/ na obálku napíšte svoje meno a telefónne číslo a o aké druhy povolenia máte záujem - príslušnú finančnú čiastku vložte do obálky a túto potom odovzdáte v RD, alebo podľa pokynov predávajúceho - následne, ak budete mať splnené všetky náležitosti, príslušné dokumenty v tej istej obálke dostanete späť v nasledujúcom výdajnom termíne, alebo po telefonickej výzve.


Spravodaj, ceny a Miestny rybársky poriadok na rok 2023 nájdete v časti Informácie - Dokumenty

UPOZORNENIE: VN Nižný Hrušov
Správa a údržba ciest PSK oblastné riaditeľstvo Vranov nad Topľou začne realizovať rekonštrukciu mosta na ulici Bikač cez „Hrušovský potok“ na ceste III/3733.

Počas rekonštrukcie bude úplná uzávierka cesty III/3733. Pre peších a záchranné zložky bude vybudovaný náhradný – dočasný prejazd cez „Hrušovský potok“ . Dočasné dopravné značenie bude osadené už pri cintoríne.

 Počas rekonštrukcie nebude možné prechádzať technikou Poľnohospodárskeho družstva Nižný Hrušov k pozemkom za mostom a  technikou spoločnosti Vodip na dočasnú skládku stavebných materiálov uložených na priestranstve smerom k rybníku. Rekonštrukcia obmedzí prístup rybárov k rybníku motorovými vozidlami.

                                  POZOR!
Na konci obce NH, na ľavej strane je otvorená príjazdová rampa, po ktorej sa dá dostať autom na hrádzu rybníka poľnou cestou.
Ďakujeme starostovi a vedeniu PD

   R.I.P.  Ing. Dušan Kravec/69 †/
Náš Duško nás 30.11.2021 navždy opustil a nechal nás samých napospas tomuto debilnému svetu.

     Stopy v piesku na brehu Ondavy zmyje voda,

  ale tvoje stopy navždy zostanú v našich srdciach.Prosíme Vás, správajte sa na rybačke    slušne, zodpovedne a dodržiavajte
všetky bezpečnostné nariadenia.

Vysvetlenie k Zákonu a vyhláške od RADY SRZ nájdete aj v časti Informácie-Dokumenty

Návrat na obsah