MO SRZ Vranov nad Topľou

MO SRZ VRANOV
Prejsť na obsah
Vážené dámy a páni - rybárky, rybári ako aj ďalší sympatizujúci srandisti!
Tak, už je to tu! Nezadržateľný informačný pokrok dorazil aj k našej konzervatívnej pospolitosti a pokúša sa nás prevalcovať. Ale my, zdravé zocelené jadro sme v strehu a nedovolíme, aby nám prerástol cez hlavu. Núti nás robiť kadejaké somariny (napr. túto stránku) namiesto oveľa plodnejšieho trávenia času s našimi milými rybičkami. Ale my na rybačkách a členských schôdzach sme už prežili všeličo, tak zvládneme aj tento nápor. Tak teda Petrov zdar.

Výbor MO SRZ Vranov nad Topľou
Oznamy

Všetkých  členov MO SRZ vo Vranove n.T. týmto srdečne pozývame na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať dňa 3. marca 2024 so začiatkom  o 08.00 hod. v hoteli PATRIOT vo Vranove n.T.
Zároveň výbor prijíma návrh kandidáta na člena kontrolnej komisie

Spravodaj, ceny a Miestny rybársky poriadok na rok 2024 nájdete v časti Informácie - Dokumenty

                 VN Tovarné

Prosíme o súčinnosť pri plašení kormoránov


VÝDAJ POVOLENÍ

Postup pri zaplatení členskej známky a kúpe povolenia.

Pripravte si do obálky potrebné dokumenty/členský preukaz, platný rybársky lístok ak ho vlastníte, ak nie - tak číslo OP/ na obálku napíšte svoje meno a telefónne číslo a o aké druhy povolenia máte záujem - príslušnú finančnú čiastku vložte do obálky a túto potom odovzdáte v RD, alebo podľa pokynov predávajúceho - následne, ak budete mať splnené všetky náležitosti, príslušné dokumenty v tej istej obálke dostanete späť v nasledujúcom výdajnom termíne, alebo po telefonickej výzve.


      ZAKÁZaný spôsob lovu rýb!

                VN Tovarné

Lov na živú alebo mŕtvu rybku je do odvolania zakázaný, z dôvodu zarybnenia násadou Šťuky o veľkosti 30-40cm.

Povolený lov dravcov spôsobom lovu na prívlač.  Ďakujeme za pochopenie.


      VODYKAPROVÉ -  Chyť a Pusť /CHaP/!

Ondava č.2b revír č. 4-1661-1-4

Čiastkové povodie rieky Ondava od vyústenia čističky odpadových vôd/ČOV/ v obci Kladzany po kamennú hrádzu za poľnohospodárskym družstvom za obcou Hencovce.

ZÁKAZ privlastňovania si úlovkov akýchkoľvek druhov rýb!
   
Prosíme Vás, správajte sa na rybačke    slušne, zodpovedne a dodržiavajte
všetky bezpečnostné nariadenia.

Vysvetlenie k Zákonu a vyhláške od RADY SRZ nájdete aj v časti Informácie-Dokumenty

                           

   R.I.P.  Ing. Dušan Kravec/69 †/
Náš Duško nás 30.11.2021 navždy opustil a nechal nás samých napospas tomuto debilnému svetu.

     Stopy v piesku na brehu Ondavy zmyje voda,

  ale tvoje stopy navždy zostanú v našich srdciach.Návrat na obsah