MO SRZ Vranov nad Topľou

MO SRZ VRANOV
Prejsť na obsah
Vážené dámy a páni - rybárky, rybári ako aj ďalší sympatizujúci srandisti!
Tak, už je to tu! Nezadržateľný informačný pokrok dorazil aj k našej konzervatívnej pospolitosti a pokúša sa nás prevalcovať. Ale my, zdravé zocelené jadro sme v strehu a nedovolíme, aby nám prerástol cez hlavu. Núti nás robiť kadejaké somariny (napr. túto stránku) namiesto oveľa plodnejšieho trávenia času s našimi milými rybičkami. Ale my na rybačkách a členských schôdzach sme už prežili všeličo, tak zvládneme aj tento nápor. Tak teda Petrov zdar.

Výbor MO SRZ Vranov nad Topľou
Oznamy
Na piatok 19.7.2024 je naplánované kosenie - mulčovanie trávy v okolí rybníka Nižný Hrušov. 
Mulčovanie bude prebiehať traktorom v čase 7:00 - 11:00 hod. Počas mulčovania je z dôvodu bezpečnosti potrebné zabezpečiť,  aby sa v blízkosti stroja vo vzdialenosti minimálne 50 metrov nezdržiavali ľudia ani motorové vozidlá.
Dodržaním tohto opatrenia sa zabezpečí rýchla údržba rybníka. 

  Spravodaj, ceny a Miestny rybársky poriadok na rok 2024 nájdete v časti Informácie - Dokumenty

             

VÝDAJ POVOLENÍ na rok 24 UKONČENÝ

Postup pri zaplatení členskej známky a kúpe povolenia.

Pripravte si do obálky potrebné dokumenty/členský preukaz, platný rybársky lístok ak ho vlastníte, ak nie - tak číslo OP/ na obálku napíšte svoje meno a telefónne číslo a o aké druhy povolenia máte záujem - príslušnú finančnú čiastku vložte do obálky a túto potom odovzdáte v RD, alebo podľa pokynov predávajúceho - následne, ak budete mať splnené všetky náležitosti, príslušné dokumenty v tej istej obálke dostanete späť v nasledujúcom výdajnom termíne, alebo po telefonickej výzve.


      VODYKAPROVÉ -  Chyť a Pusť /CHaP/!

Ondava č.2b revír č. 4-1661-1-4

Čiastkové povodie rieky Ondava od vyústenia čističky odpadových vôd/ČOV/ v obci Kladzany po kamennú hrádzu za poľnohospodárskym družstvom za obcou Hencovce.

ZÁKAZ privlastňovania si úlovkov akýchkoľvek druhov rýb!
   
Prosíme Vás, správajte sa na rybačke    slušne, zodpovedne a dodržiavajte
všetky bezpečnostné nariadenia.

Vysvetlenie k Zákonu a vyhláške od RADY SRZ nájdete aj v časti Informácie-Dokumenty

                           

   R.I.P.  Ing. Dušan Kravec/69 †/
Náš Duško nás 30.11.2021 navždy opustil a nechal nás samých napospas tomuto debilnému svetu.

     Stopy v piesku na brehu Ondavy zmyje voda,

  ale tvoje stopy navždy zostanú v našich srdciach.Návrat na obsah