Členstvo - MO SRZ Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Členstvo

Informácie

Záujemcovia o členstvo v organizácii si môžu podať prihlášku v Rybárskom dome počas úradných dní


Na základe prihlášky rozhodne o členstve výbor  MO SRZ.

Zápisné je stanovené nasledovne:
Dospelí                    100 €
Deti (do 15 r.)            20 €
Mládež ( 15 - 17 r.)     30 €

Činnosť zväzu a jeho členov sa riadi Stanovami SRZ, ktoré sú uvedené v tomto dokumente

STAV ČLENOV k 31.12.2021


Dospelí   :1110+10Čč+8 prerušené= 1128 z toho 17 žien


Mládež   48 z toho 2 dievčatá


Deti       : 114 z toho 22 dievčat


SPOLU           : 1290

 

Návrat na obsah