MO SRZ Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah
Vážené dámy a páni - rybárky, rybári ako aj ďalší sympatizujúci srandisti!
Tak, už je to tu! Nezadržateľný informačný pokrok dorazil aj k našej konzervatívnej pospolitosti a pokúša sa nás prevalcovať. Ale my, zdravé zocelené jadro sme v strehu a nedovolíme, aby nám prerástol cez hlavu. Núti nás robiť kadejaké somariny (napr. túto stránku) namiesto oveľa plodnejšieho trávenia času s našimi milými rybičkami. Ale my na rybačkách a členských schôdzach sme už prežili všeličo, tak zvládneme aj tento nápor. Tak teda Petrov zdar.

Výbor MO SRZ Vranov nad Topľou
Oznamy
    POZOR - na rieke Ondava 2
     v úseku rieky od PD Hencovce
        po ČOV v Kladzanoch platí:
            do 18.08.2022
 ZÁKAZ privlastňovania si
         Pstruha dúhového
 pre športové vyžitie loviť ho je dovolené.
     Privlastniť si ho môžete pod a nad daným úsekom

 

VÝDAJ POVOLENÍ - UKONČENÝ


Postup pri zaplatení členskej známky a kúpe povolenia.

Pripravte si do obálky potrebné dokumenty/členský preukaz, platný rybársky lístok ak ho vlastníte, ak nie - tak číslo OP/ na obálku napíšte svoje meno a telefónne číslo a o aké druhy povolenia máte záujem - príslušnú finančnú čiastku vložte do obálky a túto potom odovzdáte v RD, alebo podľa pokynov predávajúceho - následne, ak budete mať splnené všetky náležitosti, príslušné dokumenty v tej istej obálke dostanete späť v nasledujúcom výdajnom termíne, alebo po telefonickej výzve.

 

   R.I.P.  Ing. Dušan Kravec/69 †/
Náš Duško nás 30.11.2021 navždy opustil a nechal nás samých napospas tomuto debilnému svetu.

     Stopy v piesku na brehu Ondavy zmyje voda,

  ale tvoje stopy navždy zostanú v našich srdciach.


Spravodaj, ceny a Miestny rybársky poriadok na rok 2022 nájdete v časti Informácie - Dokumenty

Prosíme Vás, správajte sa na rybačke    slušne, zodpovedne a dodržiavajte
všetky bezpečnostné nariadenia.

Vysvetlenie k Zákonu a vyhláške od RADY SRZ nájdete aj v časti Informácie-Dokumenty

Návrat na obsah