Schôdze - MO SRZ Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Schôdze

Informácie
Členská schôdza 2020: Všetkých členov MO SRZ Vranov nad Topľou týmto srdečne pozývame na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 1. marca 2020 so začiatkom  o 08.00 hod. v Centre voľného času vo Vranove n.T. s týmto programom :

Zahájenie
Správa o činnosti výboru za rok 2019
Správa o hospodárení za rok 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020
Správa kontrolnej komisie za rok 2019
Plán hlavných úloh na rok 2020
Udelenie vyznamenaní a vyhodnotenie súťaže Ryba roka 2019
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver 
Hospodár: 0915 788 680
Výdaj povolení: 0905 959 428
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky