Schôdze - MO SRZ Vranov nad Topľou

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Schôdze

Informácie
 
Členská schôdza 2018: Všetkých  členov MO SRZ Vranov nad Topľou týmto srdečne pozývame na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4. marca 2018 so začiatkom  o 08.00 hod. v Centre voľného času vo Vranove n.T. s týmto programom :

Zahájenie
Správa o činnosti výboru za rok 2017
Správa o hospodárení za rok 2017 a návrh rozpočtu na rok 2018
Správa kontrolnej komisie za rok 2017
Voľba členov výboru na roky 2018-2022 a kontrolnej komisie
Plán hlavných úloh na rok 2018
Udelenie vyznamenaní a vyhodnotenie súťaže Ryba roka 2017
Diskusia
Návrh na uznesenie
Záver

 
Hospodár: 0915 788 680
Výdaj povolení: 0905 959 428
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky